MYPNOTue04242018

Last update03:57:49 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

இறப்புச்செய்தி

காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு ஆசிரியர் அடிப்புகள்
21 மே 11: பாபு (எ) முஹ்யத்தீன் கவுஸ் கலீல் பாகவீ 614
22 மே 2: குல்ஜார் ஃபாத்திமா கலீல் பாகவீ 691
23 ஏப். 28: முஹம்மது அபூபக்கர் கலீல் பாகவீ 517
24 ஏப். 5: குர்ஷிதா பேகம் கலீல் பாகவீ 590
25 மார்ச் 30: முஹம்மது அலி கலீல் பாகவீ 509
26 மார்ச் 29: செய்யது இப்ராஹீம் கலீல் பாகவீ 521
27 மார்ச் 24: முஹம்மது ஹஸன் யாஸீன் மரைக்காயர் கலீல் பாகவீ 489
28 மார்ச் 22: ஷர்ஃபுத்தீன் கலீல் பாகவீ 586
29 மார்ச் 12: முஸ்தஃபா கமால் கலீல் பாகவீ 645
30 மார்ச் 15: ஃபாத்திமா பீவி கலீல் பாகவீ 562