MYPNOSat03242018

Last update03:57:49 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

இறப்புச்செய்தி

காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு ஆசிரியர் அடிப்புகள்
41 ஜன. 22: மலிக்கா ஜான் கலீல் பாகவீ 540
42 ஜன. 3: ஜைனப் பீவி கலீல் பாகவீ 614
43 டிஸ. 31: குட்டி மாமி (எ) ராபியா பீ கலீல் பாகவீ 676
44 டிஸ. 29: கவுஸ் நிஸா கலீல் பாகவீ 658
45 டிஸ. 23: பஷீர் அஹ்மது கலீல் பாகவீ 678
46 டிஸ. 20: ஹபீபுல்லாஹ் கலீல் பாகவீ 796
47 டிஸ. 15: இப்தி (எ) இஃப்திஃகார் ஹுஸைன் கலீல் பாகவீ 628
48 டிஸ. 15: ஜைத்தூன் பீவி கலீல் பாகவீ 521
49 டிஸ. 2: ஷரீஃபா பீவி கலீல் பாகவீ 495
50 டிஸ. 1: ஸஹர்வான் பீவி கலீல் பாகவீ 860