பட்டாணி பிரியாணி

பட்டாணி பிரியாணி

தாய்மார்கள் எப்போதும் ஒரே மாதிரியான உணவை செய்து கொடுத்து, குழந்தைகளை சாப்பிடு, சாப்பிடு என்று வற்புறுத்துவதை விட, வித விதமான உணவு வகைகளை செய்து கொடுத்தால் குழந்தைகள் விரும்பி உண்பர்.

தேவையான பொருட்கள்:

அரைக்க வேண்டியவை:

செய்முறை:

ராய்தா செய்முறை:

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru